Kolonihavehuset der sank

Min bror købte for snart tre år siden, et mindre kolonihavehus beliggende i den vestlige del af Amager, et godt stykke ude af kongelundsvej. Derude hvor vejene allesammen har navne efter afrikanske lande. Han fik det rigtig billigt og det fandt han for nylig ud af, at der er en ganske god grund til. Huset ligger på en af de veje derude, hvor man har tilladt at folk indretter deres huse til helårsbeboelse. Mange af de kolonihaver der er i området, er bebygget med huse der nærmere ligner villaer, end traditionelle danske kolonihavehuse. På den vej hans ligger på er alle husene total luksus, med carporte og paraboler, nå ja, på nær min brors.

Han vidste dog godt at det var et håndværkertilbud da han købte det, men var ikke helt forberedt på husets tilstand, eller mere præcist, grundens tilstand. Sidste forår da hans kolonihave sæson startede, tog han ud for at kigge på hvordan huset havde det. det havde det ikke særlig godt. Det viste sig at det var sunket i den ene side og det så meget, at man tydelig kunne se det, både inde i huset og ude i haven. 

Det viste sig, at den grund huset står på, ikke er stabil. Der var ikke nogen umiddelbar forklaring på det, men det virkede som om at noget enten var vasket væk af regnen, eller at noget jord nedenunder huset var sunket. 

Planen

Min bror havde en plan, det har han altid. Den bestod i at han og jeg samt en af hans naboer som han er gode venner med, skulle forsøge at løfte huset op og derefter skubbe fliser ind under det, indtil det igen stod i vatter. Umiddelbart virkede det som en rimelig skør plan, der var dømt til at gå galt. Vi hentede to værksteds donkrafte, som vi fik bakset ind under huset. Derefter forsøgte vi at løfte huset i selve rammen, det står ikke på et fundament. Først flækkede der et stykke af rammen, men ved at støtte den ene donkraft, lykkedes det at få løftet først den ene og så den anden side op i den rigtige højde og få fliserne lagt ind.