Problemorienteret projektarbejde

Jeg tog min bachelor i sociologi på Roskilde Universitet, dengang hvor det obligatoriske og for mange frustrerende Problemorienterede projektarbejde stadig blev afprøvet med en gruppeeksamen, ved slutningen af hvert semester. Idéen med studieformen er egentlig god nok, men det gav nogle vilde situationer i praksis. Den projektrapport vi skulle aflevere efter hvert semester, talte for halddelen af studieaktiviteten.

Det vil sige at der var en del på spil, og at en del af resultatet faktisk var i hænderne på andre end en selv. Jeg kan huske en gruppe hvor et af medlemmerne kørte på mountainbike i skoven i tide og utide, og det var en aktivitet der fyldte meget mere end studiet.

Han leverede ikke rigtigt noget i løbet af semestret, og kunne heller ikke forholde sig til at os andre i gruppen krævede at han løftede sin del af læsset. Han fik i øvrigt en god karakter, på at lære det vi andre havde skrevet udenad. En anden gang var jeg i gruppe med en voldsomt psykisk ustabil pige, som nok burde have tilbragt et års tid i terapi, inden hun var studieklar. Hun græd hele tiden, også over helt ligegyldige ting, som for eksempel hvis hun spildte kaffe eller hvis hende mobil løb tør for strøm.

Men igen, hun fik en okay karakter, og bestod semestret, selvom det eneste hun havde givet tii gruppen var tårer og stress. I den ideelle verden fungerer gruppearbejde godt, fordi at flere hoveder tænker bedre end et og fordi, at forskellige kompetencer gør at flere aspekter af problemfeltet bliver dækket. Men i virkeligheden er der et voldsomt problem med folk der ikke yder noget, men alligevel bliver båret igennem af resten af gruppen. Men man skal ikke undervurdere den sociale kontrol og den sladder der spreder sig med lynets hast på uddannelsessteder.

Jeg husker stadig gruppedannelser, hvor nogle ikke kunne få lov at være med i nogen grupper, fordi at rygtet om deres manglende indsats var kommet dem i forkøbet. Med dette i mente, er det måske nemmere at forstå hvorfoa man for et par år siden afskaffede gruppeeksamener, det var simpelthen ikke fair overfor dem der ydede en god indsats.